Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení

    Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území České republiky.

    Kupující odesláním objednávky potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami.

    Odesláním objednávky se kupující zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

    kupní cenu. V případě nepřevzetí odeslaného zboží vinou kupujícího, má prodávající nárok na uhrazení

    nákladů spojených s odesláním zboží.

    Prodávající se zavazuje dodat zboží dle stanovených podmínek.

    Prodávající má právo stornovat objednávku v případě, že se zboží již nedodává nebo nevyrábí,že není

    skladem nebo že se výrazně změnila jeho cena.

    O stornu objednávky bude prodávající kupujícího informovat a další postup bude po dohodě

    s kupujícím.

2. Předmět smlouvy

    Předmětem smlouvy je výhradně zboží uvedené v objednávce.

    Objednávka je vytvořena pomocí formulářů.

    Po odeslání objednávky obdrží kupující e-mailem její potvrzení.

    Místem plnění objednávky je místo vyplněné ve formuláři.

3. Platba, termín a způsob dopravy

    Kupující odesláním objednávky souhlasí s kupní cenou a zavazuje se jí uhradit v plné výši.

    Platba může být provedena na dobírku při převzetí zboží, v hotovosti na adrese provozovny nebo

    po dohodě bankovním převodem.

    Prodávající není plátce DPH.

    Doprava bude zajištěna vybraným způsobem. Zboží bude odesláno v co nejkratším termínu, většinou

    do 48 hodin.(nejpozději však do 14-ti dnů- po dohodě)

    V případě objemných objednávek je vhodné dopravu konzultovat s prodávajícím prostřednictvím

    e-mailu nebo telefonu.

    Zboží je možné vyzvednout osobně na adrese provozovny (po předchozí domluvě).

4. Reklamace

    Reklamace se řídí platným občanským zákoníkem.

    Reklamaci je nutné předem oznámit prodávajícímu.

    Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou montáží, nevhodným používáním nebo na vady

    způsobené běžným opotřebováním.

    Kupující je povinen zboží po převzetí řádně překontrolovat.

5. Odstoupení od smlouvy

    Kupující má dle občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů. Toto musí kupující

    oznámit prodávájícímu písemně nebo e-mailem. Zboží musí být vráceno v původním, nepoškozeném

    obalu a bez známek jakéhokoliv použití. Náklady na dopravu hradí kupující. Peníze je povinen

    prodávající vrátit na účet kupujícího nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení. 

6. Ochrana osobních údajů

     Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše

     soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající

     se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a

     Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

     a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně

     osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

     Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší

     informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

   6.1. Data a jejich využití 

     Darocar autodíly s.r.o., jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

  • Objednání zboží a služeb - pro zpracování vašeho nákupu, doručení zboží, zajištění plnění objednaných placených i bezplatných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami atd. zpracováváme následující údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, historie nákupů. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě, prostřednictvím internetového formuláře nebo ústně. Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem. Toto zpracování uvedených osobních údajů umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. Informace o historii nákupů zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a to z důvodu, abychom vám mohli nabízet pro vás relevantnější produkty a služby, takové zpracování nám umožňuje článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Zajištění funkčnosti on-line služeb - převážná část našich produktů (placených i bezplatných) je založena na on-line principu. Pro zajištění plné funkčnosti objednaných produktů a usnadnění práce s nimi zpracováváme údaje o využívání těchto produktu jako jsou: uživatelské jméno, heslo, historie přihlášení, čtení dokumentů, vyhledávání v produktu, IP adresa počítače atd.
  • Cookies - pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálů příp. k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení vašeho prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.

    Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu 5 let od objednání zboží nebo uzavření kupní smlouvy,

    nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování

    osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

   6.2. Zabezpečení dat 

    Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich

    bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu

    k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také

    pravidelně kontrolovány. Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a

    anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

   6.3. Práva subjektů

    Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit.

    Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování

    a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná

    o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů),

    omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového

    úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla

    porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě

    zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít

    zpět. V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na:

    darocar@seznam.cz


7. EET

    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je

    povinen zaevidovat přijatou platbu u správce daně online, v případě technického výpadku

    pak nejpozději do 48 hodin


8. Závěrečná ustanovení

    Obchodní podmínky platí ve znění platném v den podání elektronické objednávky.

Vyhledávání

Kontakt

Darocar - náhradní díly Darocar autodíly s.r.o.
Areál stavebniny Stavmat
Na Boleslavce 278
Praha 8 - Březiněves
18200
Ič: 03696481
735013542 www.darocar.cz